Михайло Мінський – Богиня cтепова


ВиконавецьМихайло Мінський / Michael Minsky
Альбом – Богиня cтепова / Goddess of the Steppe
Каталожний номер видавця – ME 1213-2
Рік видання – 19??
Джерело – plativky.blogspot.com

  ME 1213-2 f ME 1213-2 b

Список записів:

                               Сторона 1

01. Реве та стогне Дніпр широкий – Т. Шевченко – М. Лисенко
    Roars and groans the wide Dniepr – T. Shevchenko – M. Lysenko
02. Ластівка летіла – Р. Братунь – А. Кос-Анатольскький
    The swallow flew – R. Bratun – A. Kos-Anatolskyj
03. Безмежнеє поле – І. Франко – М. Лисенко
    Endless field – I. Franko – M. Lysenko
04. Богиня степова – В. Мазепа – І. Соневицький
    Goddess of the steppe – B. Mazepa – I. Sonevytskyj
05. Краю мій зелений – М. Стельмах – П.Майборода
    My green land – M. Stelmakh – P. Mayboroda
06. Земле рідна – В. Симоненко – Ю. Мейтус
    Native land – V. Symonenko – Y. Meytus
07. Любіть Україну – В. Сосюра – М. Фоменко
    Love Ukraine – V. Sosiura – M. Fomenko

                                Сторона 2

01. Біла хата в саду – О. Богачук – К. Домінчен
    White cottage in the orchard – O. Bohachuk – K. Dominchen
02. В кого серце не розбите? – Спів Гурмана з опери Украдене Щастя – І. Франко – Ю. Мейтус
    Whose heart is not broken? – song of Hurman from the opera of Stolen Bliss – I. Franko – Y. Meytus
03. Люблю тебе мій краю – М. Ткач – О. Білаш
    I love you , my country – M. Tkach – O. Bilash
04. Цвітуть осінні тихі небеса – А. Малишко – О. Білаш
    Quiet autumn skies effloresce – A. Malyshko – O. Bilash
05. Підкручу я чорні вуса – А. М’ястківський – В. Верменич
    I’ll turn up my black moustache – A. Miaskiwkyj – V. Vermenych
06. Білий корабель – М. Ткач – О. Білаш
    White ship – M. Tkach – O. Bilash

Інформація з обкладинки:

Фундаторка присвячує цю платівку своїм родичам та усім піонерам – поселенцям Канади, вихідцям з України.
За княжий дар на видання цієї платівки фірма АРФА від імені усіх прихильників української пісні висловлює найщиршу подяку меценатці українського вокального мистецтва Емілії Володимирівні Остапчук (з Андрусевих).

Художній редактор – Петро Андрусів
Літературний редактор – Проф. Я. Рудницький
Оформлення написів – Роман Андрусів

Mychaylo Minsky with Viennese Symphony Orchestra
Arrangers – Volodymyr Hawrylenko, Herman Kropatschek
Conductor – Herman – Kropatschek (Bavarian Opera House)
Art Editor – Petro Andrusiv
Literary Editor – Prof. I.B. Rudnyckyj
Lettering – Roman Andrusiw

The sponsor dedicates this album to her parents, and to all pioneers – settlers in Canada from Ukraine.
For her gift towards the production of this album, “ARFA” expresses, on behalf of all who treasure the Ukrainian song, sincere appreciation to the first sponsor of Ukrainian vocal art: Emilia Volodymyrivna Ostapchuk (Andrusiw).

ARFA Records
457 Granville Ave., Richmond, B.C.
ME 1213-2