Михайло Мінський – І ти воскреснеш, Україно!


ВиконавецьМихайло Мінський / Michael Minsky
Альбом – І ти воскреснеш, Україно! / You shall rise, Ukraine!
Видавець, каталожний номер видавця: ARFA Records – ME 1213-7
Рік видання – 19??
Джерело – plativky.blogspot.com

   ME 1213-7 f  ME 1213-7 b

Список записів:

                               Сторона 1

1. Чи діждемось ми Вашінґтона? – Т. Шевченко – О. Карпович
    When will come our Washington? – T. Shewchenko – O. Karpowich
2. Народе України – Арія з кантати 22-го січня 1918 р. – А. Рудницький
    People of Ukraine – Aria from Cantata “22 January 1918”
3. Дума про Крути – С. Левченко – М. Михайловський
    Ode to Kruty – S. Lewchenko – M. Mychailowsky
4. Марш української молоді – І. Багряний – Г.Китастий
    March of Ukrainian youth – I. Bahrjany – H.Kytasty
5. Карпатські січовики – Яр. Славутич – Г. Китастий
    Carpathian Freedom Fighters – Jar Slavutych – M. Mychailowsky
6. Петлюрине ім’я – В. Онуфрієнко – М. Михайловський
    Petlura’s Name – W. Onufrienko – M. Mychailowsky

                                Сторона 2

1. Україні – В. Симоненко – І. Соневицький
    To Ukraine – V. Symoneko – I. Sonevytsky
2. За Сибіром сонце сходить – Народня пісня в обробці М. Вілінського
    Song about Karmaliuk – Folksong – arranged by M. Vilinsky
3. Пам’ятаєш мамо? – А. М’ястківський – А. Гребенюк
    Remember, mama? – A. Misatkiwsky – A. Hrebeniuk
4. Чом схилилась вербо? – Б. Горбатюк – В. Шаповаленко
    Why has the willow bent? – B. Horbatiuk – W. Shapowalenko
5. І ти воскреснеш, Україно – В. Сосюра – А. Рудницький
    You shall rise, Ukraine! – W. Sosiura – A. Rudnytsky

Інформація з обкладинки:

Присвячується 60-літтю Великої Української Національної Революції під проводом Симона Петлюри
Виконує Михайло Мінський – баритон у супроводі Віденської камерної оркестри
Аранжер і дириґент – Герман Кропачек

Меценат – Емілія Остапчук
Добродії – Фундатори
США
Люба Менжега
Анатолій Гнойовий
Микита й Олександра Лозові
Зоя Семенець
Володимир Сас
Петро Ваниш
Марія Гнойова
Василь Остроушко
Марія Гайдукова
Микита Муха
Павло Дідик
Василь Крамарчук
Максим Амброзяк
Леонід Папара
Проф. О. Грановський
Стапан Тисовський
Ольга Прядка
Олександер Гнойовий
Роман Король
Микола Динисюк
Євген Наливайко
Олена Романовська
Михайло Товстоп’ят
Олександер Полець
Петро Каркоць
Іван Дребет
Іван Маталір
Д-р Максим Коноплів
Василь Павлюк
Д-р Мирон з дружиною Вірою і донею Христиною
Іван Вакіряк
Лариса Журавель
Д-р Іван Дорощак
Д-р Михайло Козак

Австралія
Фундація Українознавчих Студій в Австралії
К. і Н. Білик
В. і З. Гоголь
Родина В. Гончаренків
М. і З. Дощак
Р. і М. Кий
Ґ. і Ю. Липко
О. М. Мєнцінські
В. і Н. Мандичевські
І. і Р. Мовчан
Г. і А. Маслій
М. Потирейко
Ю. Прончук
В. і М. Половські
Я. і Є. Різник
В. Рудницький
В. і А. Тимчуки
Д. Тивін-Линенко
Теодозія Товстоп’ят
І. і Н. Усови
В. Чверенчук
Ігор Шорш
П-во Бажули
Д-р П. Харів
П-во Дейнеки
Родина Мішалових
П-во П. Ґрін
І. Ющак
Родина В. Цибульських
Родина Гупало

Канада
Ірина Харина
Дім Української Молоді в Едмонтоні
П-ні П. Йонг
Т. Саганський
Комітет Українок Канади, Жіноча Рада, Тандер Бей

You shall rise, Ukraine!
Commemorating the 60th anniversary of the Great Ukrainian National Revolution under the leadership of Simon Petliura
Mychilo Minsky – baritone
Accompanied by the Vienna Chamber Orchestra
Arranger and conductor: Hermann Kropatschek
Manufactured by Praise Records
Sonsor: Emily Ostapchuk

Arfa ME 1213-7
Box 94048, Richmond, B.C. V6Y2A2
Made in Canada