Михайло Мінський – Маєва нічка


ВиконавецьМихайло Мінський / Michael Minsky
Альбом – Маєва нічка / May Evening
Видавець, каталожний номер: ARFA – ME 1213-1
Рік видання – не зазначено (1974)
Джерело – платівка з колекції та оцифрування Andriy Vasylyk

ARFA-ME 1213-1_front ARFA-ME 1213-1_back ARFA-ME 1213-1_side_1 ARFA-ME 1213-1_side_2

Перелік записів:

                        Сторона 1

01. Маєва нічка – слова й мелодія Л. Лепкого
      May evening – lyrics and melody by L. Lepkyj
02. Пиймо друзі – слова й мелодія Р. Купчинського
      Drink, friends – lyrics and melody by R. Kupchynskyj
03. Мав я раз дівчиноньку – слова й мелодія Р. Купчинського
      Once I had a maiden – lyrics and melody by R. Kupchynskyj
04. Ой у полі верба – народня пісня в обробленні А. Гнатишина
      In the field, a willow tree – folk song, arrangement by A. Hnatyshyn
05. За рідний край – слова Р. Купчинського – музика М. Гайворонського
      My native land – lyrics by R. Kupchynskyj – music by M. Hayworonskyj

                        Сторона 2

01. Засумуй трембіто – слова й мелодія Р. Купчинського
      Lament, trembito – lyrics and melody by R. Kupchynskyj
02. Ой видно село – слова й мелодія Л.Лепкого
      The village is in sight – lyrics and melody by L. Lepkyj
03. Ой нагнувся дуб – слова М. Голубця – музика М. Гайворонського
      The tall oak tree bends – lyrics by M. Holubec – music by M. Hayworonskyj
04. Накрила нічка – слова Р. Купчинського – музика М. Гайворонського
      Night descends – lyrics by R. Kupchynskyj – music by M. Hayworonskyj

Інформація з обкладинки:

Michael Minsky baritone with Viennese Symphony Orchestra, male and female ensembles.
Female solo part Luba Hnatyschyn
Arranger and coductor Andrij Hnatyschyn

Ця платівка присвячується шестидесятрічному ювілеєві вимаршу Українських Січових Стрільців 1914 – 1974.
This record is in dedication of the sixtieth anniversary marking the fromation of Ukrainian Sichovi Striltsi 1914 – 1974

Художнє оформлення – Едвард Козак
Картина з власонї колекції Др-а Івана Дутка
Літературний редактор – Проф. Ярослав Рудницький
Фуднація – Емілія Остапчук

Cover design – Edward Kozak
Cover picture from private collection of dr. Ivan Dutko
Literary editor – Prof. Jaroslaw Rudnyckyj
Sponsor – Emily Ostapchuk

Arfa ME 1213-1
Arfa Records, 475 Franville Ave., Richmond, B.C. V7C 1E5