Прометей – Хор підземних ковалів


ВиконавецьПрометей, чоловічий хор (диригент М.Длябога) / Prometheus ukrainian male chorus (conductor Michael Dlaboha)
Альбом – Хор підземних ковалів (назва умовна)
Видавець, каталожний номер: Waterstradt Sound – WS 360 (Інші лейбли)
Рік видання – не зазначено
Джерело – інше

Waterstradt Sound - WS 360_front Waterstradt Sound - WS 360_back Waterstradt Sound - WS 360_side_1 Waterstradt Sound - WS 360_side_2

Перелік записів:

                        Сторона 1

01. Хор підземних ковалів (С.Людкевич)
      Forgers of destiny (S.Ludkevych)
02. Огні горять (І. Воробкевич, С.Людкевич) – солісти: З.Чорнобіль,, Б.Сілецький
      My youth is gone (I.Worobkevych – S.Ludkevych) – soloists: Z.Czornobil, B.Siletsky
03. Золоті зорі (О.Нижанківський) – соліст: Е.Білинський
      Golden stars (O.Nyzhankiwsky) – soloist: E.Bilynsky
04. Гуляли, гуляли (О.Нижанківський) – солісти: В.Карпинич, Е.Білинський, З.Чорнобіль, М. Білик
      I shall not join your revelry … (O.Nyzhankiwsky) – soloists: W.Karpinich, E.Bilynsky, Z.Chornobil, M.Bilyk

                        Сторона 2

01. Часом я тужу за тобою (Б.Кудрик)
      Longing (B.Kudryk)
02. Козак на чужині (С.Людкевич) – солісти: З.Чорнобіль, Е.Білинський, В.Карпинич
      A cossack in a strange land (S.Ludkevych) – soloists: Z.Czornobil, E.Bilynsky W.Karpinich
03. Садок вишневий (А.Гнатишин) – солісти: З.Чорнобіль, Б.Сілецький
      A cherry orchard (A.Hnatyshyn) – soloists: Z.Czornobil, B.Siletsky
04. Купер’ян (Д.Котко)
      Kuperian (D.Kotko)

• Irene Chuma — Accompaniment for the recording
• Lidia Bulba — Accompaniment

Інформація з обкладинки:

Видання цієї платівки уможливив щедрий дар покійного інж. Степана Шаргуна
The realization of this record was made possible through a generous gift from the late Mr. Stepan Sharhun.

Cover: J. Hura
WS 360 S