Піккардійська терція – Сад ангельських пісень


ВиконавецьПіккардійська терція / Pikkardijska Tertsia
Альбом – Сад ангельських пісень / A Garden of Angelic Songs
Видавець, каталожний номер: Rostok Records – 0018-97
Формат – CD-Audio
Рік видання – 1997
Джерело – колекція Andriy Vasylyk

01-Rostok Records_0018-97_front 04-Rostok Records_0018-97_cd 05-Rostok Records_0018-97_back

02-Rostok Records_0018-97_inside_01 03-Rostok Records_0018-97_inside_03

        
Перелік записів:

01. Пустельник /Кам’яна елегія/ (B.Якимець, Дз. Сумарук)
      Recluse / Stone Elegy/ (V.Jakymets, Dz. Sumaruk)
02. Сад ангельських пісень ( C.Нудик, В. Цибулько)
      A Garden of Angelic Songs (S.Nudyk, V.Tsybul’ko)
03. Гуцулія. Тіні забутих предків (В.Якимець, Б.Лепкий)
      Hutsulia. Shadows of Forgotten Ancestors (V.Jakymets, B.Lepkyi)
04. Lorelei (В.Якимець, Г.Гайне)
      Lorelei (V.Jakymets, H.Heine)
05. Мелодія пізньої осені (В.Якимець, Дз.Сумарук)
      A Melody of Late Autumn (V.Jakymets, Dz. Sumaruk)
06. Танок (Є.Станкович)
      A Dance (Ye. Stankovych)
07. Святий Яне (B.Якимець)
      Saint John (V.Jakymets)
08. Dime nino, de quient eres (П.Мойя)
      Dime nino, de quien eres (P.Moya)
09. Нехай… (C.Нудик, Р.Бернс, перек. М.Лукаш)
      Let… (S.Nudyk, R.Burns, translation M. Lukash)
10. Слова (В.Якимець, Р.Рубальська, перек. Р.Скиба)
      Words (V.Jakymets, R.Rubalska, translation R.Skyba)
11. Берег ріки (О.Шевченко)
      Riverside (O.Shevchenko)
12. Шаляла (гуцульська народна пісня)
      Shaliala (Hutsul folk song)
13. Йшли корови… (українська народна пісня)
      Cows were going… (Ukrainian folk song)
14. Я спитався… (В.Якимець К.Бальмонт, перек. Д.Загул)
      I asked… (V.Jakymets, K.Balmont, translation D.Zahul)

• 1 , 5 бас А. Базиликут. Аранжмент: В.Якимець і «Піккардійська Терція» крім 6 — Є.Станкович, 8 — П.Мойя
• 1 , 5 bas A.Bazylykut. Arrangment: V.Jakymets and «Pikkardijska Tertsia» except 6 – Ye. Stankovych, 8 – P.Moya

Інформація з обкладинок та буклету:

З початку 1997 року «Піккардійська терція» бере участь у благочинних програмах «Надія-Діти-Палітра. Надія-Діти-Підручник. Надія-Діти-Пісня», започатковану Львівською обласною організацією Народно-Демократичної партії.

Мета проекту: сприяння не тільки обдарованим дітям, як це робилося в минулому, але, по можливості, всім дітям шкільного віку. Першочерговими кроками стали проведення благочинних концертів і збір спонсорських коштів на придбання підручників в школи.

Організатори проекту «Надія-Діти-Палітра. Надія-Діти-Підручник. Надія-Діти-Пісня» Народно-демократична партія та Мистецьке Об’єднання «Дзига».

Produced by the Dzyga Art Association
Sound Engineering: Pavlo Mrabovsky, Ruslana Lyzhychko
Recording: Luxen Studio, Lviv
Premastering: Alexander Ksenofontov
Photography: Oleh Kosianisjjuk
Design: Yevhen Ravsraj
Printed by «Az-Art» Ltd.
Manager: Roman Klymovs’kyj

Продюсер: Мистецьке об’єднання ДЗИГА
Звукорежисери: Павло Грабовський, Руслана Лижичко
Запис: студія «Люксен» м.Львів
Предмастерінг: Олександр Ксенофонтов
Фотограф: Олег Косянчук
Дизайн: Євген Равський
Друк: ТзОВ «Аз-Арт»
Менеджер: Роман Климовський
© ℗ 1997 Мистецьке об’єднання ДЗИГА
Піккардійська Терція