Промитей і Діброва – Молитва за Україну


ВиконавецьПромитей і Діброва / Prometeus & Dibrova
Альбом – Молитва за Україну (назва умовна)
Видавець, каталожний номер: СУМ в Канаді – SMT-70-8
Рік видання – не зазначено
Джерело – інше

Prometeus & Dibrova_SMT-70-8_front Prometeus & Dibrova_SMT-70-8_back Prometeus & Dibrova_SMT-70-8_side 1 Prometeus & Dibrova_SMT-70-8_side 2

Перелік записів:

                        Сторона 1

01. Блажен муж (ар. А.Гнатишина – Л.Туркевича) – тенор-альтіно — В.Драбик
      Blessed is the man (arr. A. Hnatyshyn – L. Turkewych) – tenor-altino — W.Drabyk
02. Олаф Тріґвазон (муз. Ф.А.Райсіґера)
      Olaf Trygvason (music: E.A.Reissiger)
03. Дума про Лопатинського (з пісень підпілля)
      Ballad about Lopatynskyj (from songs of underground)
04. Понад Прутом моя Коломия (муз. Д.Циганкова)
      Song about Kolomiya-city (music: D.Tsyhankow)
05. Та вже третій вечір (народня пісня) – солісти: В.Драбик, І.Ґудзовський
      For the third evening (folk song) – soloists: W.Drabyk, I.Gudzotvskyj

                        Сторона 2

06. Молитва за Україну (муз. М.Федоріва)
      Prayer for Ukraine (music: M.Fedoriv)
07. Карпатські січовики (муз. Г.Китастого, сл. Я.Славутича)
      The carpathian heroes (music: H. Kytastyj, words: Y.Siawutych)
08. Гуляли, гуляли (муз. О.Нижанківського) – солісти: І.Пирожак, А.Сорока, М.Німчук
      On they danced (music: O.Nyzhankiwskyj, words: Y.Fedkowych) – soloists: I.Pyrozhak, A.Soroka, M.Nimchuk
09. Карпати (муз. І.Шамо, ар. М.Гринишина) — соліст — М.Маскулка
      The Carpathians (music: I.Shamo – arr. M. Hrynyshyn) — soloist — M.Maskulka
10. Дві закарпатські народні пісні
      Two transcarpathian folk songs
11. Била мене мати (народня пісня)
      My “strict” mother (folk song)

• Ансамблі Осередку СУМ, Торонто Дириґент — Василь Кардаш
• Акомпаньяторки: Марта Кравців-Барабаш (“Прометей”) Галя Безхлібник (“Діброва”)
• Choirs of the Ukrainian Youth Ass’n (SUM), Toronto Branch Conductor — Wasyl Kardash
• Accompanists: Marta Kravtsiv-Barabash (“Prometheus”), Halia Bezkhlibnyk (“Dibrova”)

Інформація з обкладинки:

Спілка Української Молоді в Канаді. Осередок ім. ген. Р.Шухевича-Чупринки в Торонті
Ukrainian Youth Association of Canada. TORONTO BRANCH

Cover designed by Ihor Stecura
PRINTED IN CANADA