Лірник Стефан (Михайло Хай) ‎– Ісусе мій… Реконструкція традиції українських лірників


Виконавець – Лірник Стефан (Михайло Хай), м. Броварі, Україна / Lirnyk Stefan (Mykhailo Khai), Brovari, Ukraine
Альбом – Ісусе мій… Реконструкція традиції українських лірників / My Jesus… A Reconstruction of the Tradition of Ukrainian Lira Performance
Видавець, каталожний номер: УЕЛФ – б/н
Рік видання – 1997
Джерело – інше

UELF_Lirnyk Stefan – Isuse mii... Rekonstruktsiia tradytsii ukrainskykh lirnykiv_cover_01
UELF_Lirnyk Stefan – Isuse mii... Rekonstruktsiia tradytsii ukrainskykh lirnykiv_cover_02

Перелік записів:

                        Сторона 1

01. Ісусе мій прелюбезний — кобзарська молитва
      від Г. Ткаченка (Харківщина)
02. Сирітка — лірницька псальма
      за нотацією О.Нижанківського від “лірвака” В.Кузьмича (Розворяни, Львівщина)
03. Плач невольника — дума
      за нотацією Ф.Колесси, від лірника І.Скубія (Лелюхівка, Полтавщина)
04. Дудочки — лірницький танок
      від Г.Латка (Талянки, Черкащина)

                        Сторона 2

05. Та нема в світі правди — псальма
      за нотацією Ф.Колесси, від лірника А.Скоби (Богачка, Полтавщина)
06. Про страшний суд — кант
      за П.Демуцьким (Жашків, Київщина)
07. Біда — лірницька пісня
      за П.Демуцьким (Київщина)
08. Ой, по мосту, мосту — кант
      від П.Жадана (Чернеччина, Харківщина)
09. Чорна рілля ізорана — жовнірська
      (Львівщина)
10. Гречаники — сатирична
      від Г.Рачка (Ромни, Сумщина)

        
Інформація з обкладинки:

        
Фольклорист — Михайло ХАЙ, кандидат мистецтвознавства / Folklorist, doctoral candidate: Mykhailo Khai
Звукооператор — Микола СЕМИНОГ / Recording and production: Mykola Semynoh
Фотограф — Микола СЕМИНОГ
Проект здійснено за фінансової та технічної підтримки УБ СП «Комора»
Звукорежисер В. КОЛОМІЄЦЬ

УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ФОЛЬКЛОРУ
252143 Київ, вул. Метрологічна. 6. к. 89, тел. (044) 266-08-38
UKRAINIAN EXPERIMENTAL FOLKLORE LABORATORY
Ukraine 252143 Kyiv, vul. Mеtrolohiсhna. 6/89, tel. (+7- 044) 266-08-38
ЗАТ “Броварська друкарня”, 1997. Зам. 3962 – 1000