Золоті Ворота


Виконавець – Шевчук Л., Коломицька Л., Ференц А., Кука Д. та ін.
Альбом – Золоті Ворота / Ukrainian Golden Gates
Каталожний номер видавця – YFP 1012
Рік видання – 1980
Джерело – plativky.blogspot.com

YFP 1012_f YFP 1012_b YFP 1012_v3 YFP 1012_v1 YFP 1012_v2

Список записів:

                               Сторона 1

01. Золоті ворота
02. Люби
03. Думи мої
04. Тумани, тумани
05. Чом ти не прийшов
04. Рушив поїзд

                                Сторона 2

01. Ой у гаю при дунаю
02. Тиша навкруги
03. Київський вальс
04. Вже сонце низенько
05. Дала-с мене моя мати
06. Лист
07. У долі своя весна

Інформація з обкладинок:

(special thanks to the Samotsvit Ensemble for their contribution of lyrics and music to the title song, Zoloti Vorota)

Дівчина Ліда Шевчук – головна співачка
Володимир – Олесь Цап
Співають
– Люба Коломицька
– Анна Ференц
– Данило Кука
Музичне виконання
– Степан Мороченко – ґітара, бас-ґітара
– Анна Ференц – фортепіано
– Роксоляна Савка – скрипка
– Сілвія Приступа – альт
– Василь Волощук – бандура
– Данило Кука – сурма
– Петро Гуменний – мандоліна
Постановник – Богдан Тимець
Оповідання – Юрко Бондарчук
Мистецьке оформлення афішу – Адріяна Лисак
Звуко-записний інженер – Ґейтан Дебєн
Помічник – Павло Дикер
Вироба звуко-записної матриці – Ліонел Перан
Мистецьке оформлення платівки – Б. Тимець
Середина портретів – Михайло Слободян, Юрій Луговий, Генрі Пржадкєвич
Фотографія знимок – І. Вахнянин
Задня обкладинка „Фотографія“ – Петро Гуменний
Подяки – Пан Гладилович, Володимир Левицький
Звукозаписне студіо – ДБМ Аудіо, Монреаль, Канада, травень 1980 р.

Золоті Ворота
Це – чарівна музична подорож Володимира – ваша і моя, крізь Золоті Ворота – легендарні сторожі Київської Руси, вхід до старинного Києва.
Переступаючи межі часу й простору, це є нарис нашого одвічного шукання – особиста і групова мандрівка у глибини людського буття та ідентничности. Це – шукання за нашою спадщиною, за нашою „резон д’єтер“.
Це – уявлена мандрівка у світ символу та метафору, що оживлюють столітню мрію Шевченка й Івасюка.
Для деяких, ці розшуки кінчаться відновленням візії або внутрішним спокієм. Для інших, це шукання заведе їх до легендарного рогу достатку.
Отож прилучіться і ви до Володимирової мандрівки у внутрішний світ Золотих Воріт.
Юрко Бондарчук 18 травня, 1980р.

Girl – Lida Sewchuk
Volodymyr – Oles Cap
Performers:
– Luba Kolomycka
– Anna Ferenc
– Danylo Kuka
Musicians:
– Stephen Murdock – guitar, bass guitar
– Anna Ferenc – piano
– Roxolana Sawka – violin
– Sylvia Prystupa – viola
– Vasyl Woloszczuk – bandura
– Danylo Kuka – trumpet
– Petro Humenny – mandolin
Producer – Director – Bohdan Tymyc
Story line – Yourko Bondarchuk
Poster design – Adriana Lysak
Engineer – Gaetan Desbiens
Assistant – Paul Dicaire
Mastering – Lionel Parent
Cover design – B. Tymyc
Inside cover design – Michael Slobodian, Yurij Luhovy, Henry Przadkiewicz
Group picture – Irene Photo Studio
Back cover photograph – Petro Humenny
Special thanks – Mr. Hladylowycz, Volodymyr Lewyckyj
Studio – D.B.M. Audio, Montreal, May 1980

Zoloti Vorota
This is the magical musical voyage of Volodymyr – of you and I through the Zoloti Vorota – the legendary Golden Gates of Kievan Rus, the gateway to ancient Kiev.
Transcending time and space, it is the story of our eternal quest; the individual and collective search for our ancestral mould, our elusive raison-d’etre, by way of a celebral journey into a world of imagery that brings to life a century-old vision shared by Shevchenko and Ivasiuk.
For some, the search may end in a rekindled dream or in a feeling of inner tranquility – for others, the quest may lead to the discovery of an inspirational cornucopia.
So join us with Volodymyr as we prepare to enter the inner world of Zoloti Vorota.
Yourko Bondarchuk
May 18th, 1980