Бабич (Поливський) Ярест


Бабич (Поливський) Ярест – кобзар із Зіньківського повіту Полтавської губернії, тепер Зіньківського району Полтавської області. (XIX ст.). Учень кобзаря Івана Хмеля (Хмельницького) із с. Бобрівник тепер Зіньківського району, який пропагував «зіньківську школу». Мав добру бандуру, яка відтак була у кобзарів у Лютенці.

Література: Інститут мистецтвознавства, фольклору, етнографії ім. М.Т.Рильського, ф. 11-4, о.з. 592, л. 54; ф. 11-4, о.з. 1013.

Джерело: Жеплинський Б.М., Ковальчук Д.Б. Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2011., стор. – 9.