Байдиків Григорій Ілліч


Байдиків Григорій Ілліч – кобзар з слободи Олексіївка Харківської губернії. Учень Г.Гончаренка.

Література: Е.Крист. Кобзари и лирники Харьковской губернии. Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХІІ археологического сьезда, т.ІІ, Харьків, 1902.; М. Сперанський Южно-русская песня и современные ее носители «Сборник историко-филологического общества при институте акад. Безбородько в Нежине Т,У,К» 1894 і окремо: К, 1904; Фонди центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. Львів, Ф. 688, о.з. 191, л.234.

Джерело: Жеплинський Б.М., Ковальчук Д.Б. «Байдиків Григорій Ілліч» Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2011., стор. – 11.