Савченко Опанас


Савченко (Бар) (Барь) Опанас (Остап) (1831, с. Черевки, Миргородського повіту – бл. 1905, там само) – кобзар. Вчився у кобзаря Федора Гриценка-Холодного з с. Глинське на Полтавщині. О.Сластіонові, який зробив дві портретні замальовки кобзаря (1902 і1904), співав думу «Про вдову» і початок думи «Про сестру і брата».

Література: Сперанський М. Южно-русская песня и современные ее носители. Сборник историко-филологического общества при Институте акад.Безбородько в Нижене. Т.У.К., 1904; Фонди центрального державного історичного архіву УРСР у Львові, Ф 688, оп.1, о.з.191/1.

Джерело:
1. Жеплинський Б.М., Ковальчук Д.Б. «БАР (Барь) (Савченко) Опанас (Остап)» Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2011., стор. – 12.
2. Портретна замальовка – Колекція малюнків Опанаса Сластіона «Портрети українських кобзарів». Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Київ (nbuv.gov.ua).