Ой кум до куми залицявся


Ой кум до куми залицявся

українська народна пісня

Ой кум до куми залицявся,
Посіяти конопельки обіцявся.
Він сіяв, присівав,
Присіваючи казав:
– Ти, кума, ти, душа,
Ти кругом, кума, ох і хороша!

Ой кум до куми залицявся,
Конопельки волочити обіцявся.
Волочив, зволочив,
Зволікаючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки вибирати обіцяється.
Вибирав, прибирав,
Прибираючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки обтіпати обіцяється.
Ой тіпав, притіпав,
Притіпаючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки повтирати обіцяється.
Ой він тер, притирав,
Притираючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки поспускати обіцяється.
Ой спускав, приспускав,
Приспускаючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Конопельки поспродати обіцяється.
Ой спродав, припродав,
Припродаючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Полотенці виробити обіцяється.
Ой робляв, приробляв,
Приробляючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Полотенце обілити обіцяється.
Ой білив, прибіляв,
Прибіляючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Ой кум до куми залицяється,
Полотенце розшивати обіцяється.
Ой шив, пришивав,
Пришиваючи казав:
– Що й кума – то й кума,
Кругом кума хороша.

Інші варіанти пісні:

Ой кум до куми раненько іде

Ой кум до куми раненько іде,
Як вона, бідна, на світі живе.
– Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тебе відвідав, якби не я?

Ой кум до куми залицявся,
Виорати нивочку обіцявся.
– Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі виорав, якби не я?

Ой кум до куми залицявся,
Посіяти конопель обіцявся.
– Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі посіяв, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Вибрати конопельки обіцявся.
– Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі вибрав, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Намочити коноплі обіцявся.
– Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі намочив, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Витягти коноплі обіцявся.
– Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі витяг, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Потерти коноплі обіцявся.
– Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі потер, якби не я?

Кум до куми залицявся,
Потіпати коноплі обіцявся.
– Кумко, голубко, сокілко моя,
Хто б тобі потіпав, якби не я?

Кум з кумою залицявся

Кум з кумою залицявся,
Посіять конопельки обіцявся.
І сіяв, присівав,
Присіваючи казав:
– Ти, кума, ти, душа,
Кругом, кума, хороша!
Кумко моя, голубко моя,
Хто б тобі посіяв
Так, якби не я?

Кум з кумою залицявся,
Вибрать конопельки обіцявся.
І брав, вибирав,
Вибираючи казав:
– Ти, кума, ти, душа,
Кругом, кума, хороша!
Кумко моя, голубко моя,
Хто б тобі вибирав
Так, якби не я?

Кум з кумою залицявся,
Змолотить конопельки обіцявся
Молотив, молотив,
І молотячи казав:
– Ти, кума, ти, душа,
Кругом, кума, хороша!
Кумко моя, голубко моя,
Хто б тобі змолотив
Так, якби не я?

Кум з кумою залицявся,
Вимочить конопельки обіцявся.
І мочив, примочав,
Примочаючи казав:
– Ти, кума, ти, душа,
Кругом, кума, хороша!
Кумко моя, голубко моя,
Хто б тобі вимочив
Так, якби не я?

Кум з кумою залицявся,
Витіпать конопельки обіцявся.
І тіпав, витіпав,
Витіпаючи казав:
– Ти, кума, ти, душа,
Кругом, кума, хороша!
Кумко моя, голубко моя,
Хто б тобі витіпав
Так, якби не я?

Кум з кумою залицявся,
Випрясти конопельки обіцявся.
І пряв, випрядав,
Випрядаючи казав:
– Ти, кума, ти, душа,
Кругом, кума, хороша!
Кумко моя, голубко моя,
Хто б тобі випряв
Так, якби не я?

Кум з кумою залицявся,
Виткать полотенце обіцявся.
І ткав, витикав,
Витикаючи казав:
– Ти, кума, ти, душа,
Кругом, кума, хороша!
Кумко моя, голубко моя,
Хто б тобі виткав
Так, якби не я?

Ой кум до куми залицяється

Ой кум до куми залицяється,
Виорати конопельки обіцяється:
– Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так виорав,
Якби не я?

Ой кум до куми залицяється,
Посіяти конопельки обіцяється:
– Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так посіяв,
Якби не я?

Ой кум до куми залицяється,
Виростити конопельки обіцяється:
– Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так виростив,
Якби не я?

Ой кум до куми залицяється,
Вибирати конопельки обіцяється:
– Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так вибирав,
Якби не я?

Ой кум до куми залицяється,
Намочити конопельки обіцяється:
– Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так намочив,
Якби не я?

Ой кум до куми залицяється,
Викидати конопельки обіцяється:
– Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так викидав,
Якби не я?

Ой кум до куми залицяється,
Висушити конопельки обіцяється:
– Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так висушив,
Якби не я?

Ой кум до куми залицяється,
Витирати конопельки обіцяється:
– Кумцю моя, любцю моя,
Хто ж би тобі так витер,
Якби не я?

Кум до куми залицявся

Кум до куми залицявся,
Виорать на буряк обіцявся.
Кум кумі поїхав, виорав
І буряки посаджав,
Бо то кума добра,
Бо то кума мила,
Кума люба, кума душечка.

Кум до куми залицявся,
Виорати на петрушку обіцявся.
Кум кумі поїхав, виорав
І петрушку посаджав,
Бо то кума добра,
Бо то кума мила,
Кума люба, кума душечка.

Кум до куми залицявся,
Виорати на цибульку обіцявся.
Кум кумі поїхав, виорав
І цибульку посаджав,
Бо то кума добра,
Бо то кума мила,
Кума люба, кума душечка.

Джерело: Жартівливі пісні. Родинно-побутові / Упорядники О.І. Дей, М.Г. Марченко, А.І. Гуменюк. – Київ: Наукова думка, 1967, стор.: 670-678.

Виконують: