Історичні пісні (упорядник І.П.Березовський)


ІСТОРИЧНІ ПІСНІ
Радянський письменник Київ • 1970

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

М.П.Бажан, О.Є.Засенко, С.А.Крижанівський, А.С.Малишко, М.Л.Нагнибіда, Л.М.Новиченко, Л.С.Первомайський

Упорядкування текстів, вступна стаття та примітки І.П.Березовського

7-4-3 / 434-71М

ОДЕСЬКА ДРУКООФСЕТНА ФАБРИКА

__________

НАРОД ПРО СВОЮ ІСТОРІЮ
ПІСНІ XV—ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.
ПІСНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.
ПІСНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.
ПРИМІТКИ

Здано на виробництво 15.УІ 1970 р. Підписано до друку 27.VIII 1970 р. Формат 70Х 907з2- 9 фіз.-друк. арк., 10,53 ум.-друк, арк., 11,38 обл.-вид. арк., БФ 04871. Тираж 8000. Зам. 2355. Радянський письменник, Київ, бульвар Лесі Українки, 20. Одеська друкоофсетна фабрика Комітету по пресі при Раді міністрів УРСР, вул. Дзержинського, 24.